Lessen

8.4 Waar komen het karakter en de talenten van het kind vandaan?

 

Elke ziel heeft het eigen karakter in vorige
levens zelf opgebouwd.
Het karakter van uw kind heeft het dus
helemaal van zichzelf en kan dus niet
geërfd worden van de ouders.
Talent en aanleg zijn van vorige levens.

 Bron:

Bij kinderen ziet men deze toestanden
het duidelijkst. Op aarde spreekt men
dan van aanleg of van verstand,
doch dit is de waarheid niet.
De ziel heeft zich deze eigenschappen
in het vorige leven eigengemaakt,
of wellicht vele levens daarvoor.

Het Ontstaan van het Heelal p.335

 Wij kunnen u verklaren dat de ziel een
astrale persoonlijkheid is, want aan elke
gedachte of handeling is dit vast te stellen.
Als uw baby u bijvoorbeeld toelacht,
dan kunt u reeds aanvaarden dat hij put
uit het leven waarin hij eens was.

-Het is helemaal niet wonderbaarlijk
dat dit kind piano speelt.
Zijn ziel heeft zich dit gevoel
in vorige levens eigen gemaakt.

Historisch Document p.43,44

Citaten uit de boeken van Jozef Rulof