Lessen

33.5 Seances met het kruis-en-bord of met de planchette

 

Het kruis-en-bord en de planchette zijn mogelijkheden om met Gene Zijde in contact te treden. Ook al lijkt het zo eenvoudig, meestal komt er van deze zittingen niets terecht, daar de aanzittenden van de occulte wetten en van seances niets af weten.
Ook hiervoor geldt dat alleen met hulp van een ervaren en zuiver medium een contact tot stand kan komen. Ook al lijkt het zo eenvoudig, voor amateurs is het gevaarlijk. Er kunnen zich ook kwade geesten manifesteren, met alle gevolgen van dien.

-Het kruis-en-bord en de planchette zijn mogelijkheden om met Gene Zijde in contact te treden. Deze methode om geestelijke zittingen te houden, is u eigenlijk door de Egyptenaren geschonken en overgebleven van al het machtige dat de Egyptenaren hebben gekend om met onze wereld te spreken. In het begin van de Egyptische ontwikkeling was dit contact het allereerste beleven met Gene Zijde, maar dit eenvoudige middel moest plaats maken voor de goed ontwikkelde mediums. Ook al was de vorm van het kruishout iets anders, de betekenis ervan is in de vervlogen eeuwen niet verloren gegaan. In uw eigen tijd weet hoegenaamd niemand, wat er geschiedt wanneer u het kruishout vasthoudt en Gene Zijde spreekt. Meestal komt er van deze zittingen niets terecht, daar de aanzittenden van de occulte wetten voor het seanceren niets af weten, ook al lijkt het zo eenvoudig.

-De communicaties met het kruis- en- bord en de planchette – het plankje op drie kogels met een potlood er doorheen gestoken – is ontzettend moeilijk.

-Deze verboden vruchten smaakten waarlijk bitter, als azijn zo zuur en toch vertelden anderen weer dat zij het honingzoete ervan hadden geproefd. 

Geestelijke gaven p.60, 61

Velen kwamen ook die avond in contact met hun geliefden die reeds aan de andere zijde vertoefden en het ene bewijs dat men kreeg, was al overtuigender dan het andere. Alles getuigde van waarheid en liefde. Hierop kon men bouwen, dit was zuiver weten. Heerlijk was het! Er werden geen doden opgeroepen, maar de doden kwamen uit zichzelf en spraken met degenen die achtergebleven waren.

-De vrienden aan gene zijde waren gelukkig omdat zij konden uitroepen: ‘Wij zijn niet dood, wij leven. Treur niet, wij komen tot u en helpen u. Wij zien door de stof heen en kunnen uw wegen door alle moerassen heen leiden.

-Sluit uw oren niet, wij zijn bij u en willen u helpen. Zoek ons niet te ver weg; wij zijn nabij. Zoek ons niet in het graf, wij staan naast u en leven.

Een Blik in het Hiernamaal p.126, 127

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof