Lessen

33.4 Spiritisme zoekt contact met de geestenwereld

 

Meestal zoeken spiritisten contact met een geliefde die overleden is en in de wereld van de geest leeft. Dit gebeurt dan met de hulp van een ervaren medium. Deze kan daarbij gebruik maken van een foto van de overledene. Het medium vertelt dan aan de aanwezigen wat zij hoort, ziet of voelt. Soms lukt dit ook en is er werkelijk sprake van een contact met een overledene. Heel vaak lukt het ook niet en dat is logisch, want de mens aan gene zijde heeft zijn eigen weg te gaan en is soms gewoon niet op te roepen. Ook kan een seance verstoord door een geest met kwade bedoelingen.

-Begrijp dus, dat de mens aan gene zijde niet zomaar tot uw leven terugkomt, want hij staat daar voor andere levenswetten en wel voor die van de geest. En die verbieden hem contact te zoeken met hen op aarde, of wij leren niets! Het is hierdoor, dat al die spiritisten op een dood punt blijven staan.
Ze willen met vader en moeder – door het kruis en bord en door de mediums – praten, doch ik gaf u het voorbeeld al en dat is de waarheid. U kunt het proberen, zeker is ook, zo nu en dan komt er een treffer, krijgt ge zo’n boodschapje van uw geliefden via die mediums. Doch u krijgt niet álles, want zij zijn geen instrumenten
.

Vraag en Antwoord1 p175

-Hoe gevoeliger de mens is, hoe meer hij in de geest waarneemt, wanneer hij zich op het geestelijke leven gaat instellen. Wanneer men een geliefde heeft verloren, krijgt het spiritualisme pas waarde; voordien was het onzin. Dan pas lezen ze geestelijke boeken en gaan er dieper op in. Dan zijn hun harten gebroken en zijn zij te bereiken. Dus hoe meer strijd, ziekte, leed en smart de mens ontvangt, hoe gevoeliger hij wordt, hoe verschrikkelijk het ook is.

Zij die terugkeerden uit de Dood p.6 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof