Lessen

32.8 Lichtgeesten inspireren mensen die de mensheid helpen om zich geestelijk te ontwikkelen

 

Onderstaand verhaal komt uit het boek van Jozef Rulof: “Een Blik in het Hiernamaals”. Het gaat over een vrouwelijke schrijver, die een boek schrijft onder inspiratie van een  Lichtgeest uit de derde Lichtsfeer. Het  boek is bedoeld om  mensen te helpen bij hun geestelijk evolutie. De lichtgeesten helpen niet alleen de mensen die overgaan naar de geestelijke wereld, maar ook de mensen die op aarde werken voor de geestelijke evolutie van de mensheid.

-André zag een vrouw, ze was zeer schoon en straalde een prachtig licht uit. Ook zij zat te schrijven; een heerlijk licht lag om haar heen. In dit licht zag hij de astrale geest; beiden waren één. Door dat wezen werd zij geholpen. André voelde dat zij daarvan was overtuigd; haar gevoel ging in het wezen over; hun uitstralingen mengden zich, beiden hadden één afstemming. Ook hier zag hij twee mensen, ze waren tezamen gesmolten, trachtten het mensdom van geestelijk voedsel te voorzien, waardoor hun zieleheil zou verbeteren. Een geest van het licht bevond zich in de sfeer der aarde, bracht geluk en warmte uit hogere regionen. Het gehele vertrek was door zijn licht verhelderd. Het licht dat hij waarnam, was het licht uit de derde sfeer, dat hij op zijn vorige reizen had leren kennen. Zij, de schrijfster, zou wanneer zij overging daar binnentreden. Hoe groot was haar geluk dit reeds op aarde te hebben bereikt.

-Hij zag dat zij wilde gaan bidden en ook de astrale geest knielde naast haar neer. Hoe machtig, hoe schoon was het deze waarheid te mogen zien. Twee wezens knielden neer; de stofmens en de mens die zijn stofkleed had afgelegd. Beiden vroegen aan God kracht om hun geliefd werk te kunnen voortzetten.

Een Blik in het Hiernamaals p.536, 537

 Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof