Lessen

32.9 Beschermgeesten inspireren familieleden op Aarde om het goede te doen

 

Lichtgeesten treden ook vaak op als beschermgeest van een familielid, die nog op aarde leeft. Zij waken dan over hun geliefde. Dat kunnen ze ondermeer doen door in geval van ziekte of overspanneheid de aardse mens met energie te bestralen. De mens heeft echter een eigen wil en is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen handelen en spirituele ontwikkeling.

-Gaat deze jongen over, Alcar?’ ‘Neen, nog is het zijn tijd niet. Hij zal leven, hiervan zal hij genezen.’ De geest legde zijn stralende handen op het hoofd van de zieke. Al zijn liefde krachten gaf hij aan de jongen. Groots was het om dit als mens te mogen beleven. Het was de liefde van een vader voor zijn kind. O, hoe schoon was het. Hoe machtig was liefde. Zij waanden hem dood, maar de dode redde het leven van zijn kind.

Een Blik in het Hiernamaals p.293

-Wat was dat? Naast en over moeder heen gebogen zag ik een lichtende gestalte. Het wezen straalde een prachtig licht uit, dat moeder verlichtte. Een schoon wezen bestraalde haar, zijn handen lagen op haar voorhoofd. Moeder werd behandeld, door een geest geholpen, ik voelde het onmiddellijk.

-Onverwachts keerde het wezen zich om en keek mij aan en nu keek ik in twee prachtige mensenogen, die straalden als zonnen. Zo straalden ook de ogen van mijn leermeester, want ook daar zag ik diezelfde krachtige uitstraling. Ik kende die geest, maar waar had ik hem gezien? Plotseling schoot het mij te binnen. ‘Grootvader, o, grootvader, bent u het? Hier, bij mijn moeder?

Hij leefde in de tweede sfeer en was een gelukkige geest. Hij waakte over haar, zijn kind, over mijn moeder.

Zij die terugkeerden uit de Dood p.170,171,172

-Vergeet niet dat de mens een eigen wil heeft en dat de hogere geest uw leven niet kan en zal beïnvloeden, omdat hij dit weet. Gij zult zelf moeten handelen; wij kunnen u alleen beschermen en leiden. Aan uw innerlijk is dus door ons niets te veranderen. Geen enkele geest kan de lasten van de mens dragen. Ieder mens draagt zijn eigen kruis. Toch kunnen wij helpen door u in die richting te leiden.

-Wanneer ik voelde en zag dat gij de verkeerde weg zoudt inslaan, hielp ik u door u voor die andere weg aan te sporen. Ik werkte in stilte op u in, wat gij duidelijk hebt gevoeld.

De Kringloop der Ziel p.182,18 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof