Lessen

32.6 Lichtgeesten komen naar de aarde en helpen de mens bij het sterven en het overgaan

 

Als bij een mens op aarde het einde van het leven nabij is, krijgt deze hulp van geestelijke helpers. Het sterven op aarde is als geboren worden in de geest. De stervende krijgt bij deze overgang hulp van een geestelijke dokter. Ook vrienden of familieleden, die al in de sferen van licht verblijven, zijn daar vaak bij. Het verschijnsel dat iemand tijdens het sterven een geliefde aanroept is bekend. Men denkt dan dat de stervende ijlt, maar dat hoeft niet.

-De broeder zei: Zie, onze broeders zijn daar de helpende geesten om de stervende geestelijke bijstand te verlenen. Wij bevonden ons in een ruim slaapvertrek, waar een oude man in bed lag die niet lang meer zou leven. Naast het bed zaten verschillende familieleden die schreiden. De man die zou overgaan had geen groot leven volbracht. Ik zag de schimmen die ook ik op mijn sterfbed had waargenomen, het waren de geestelijke helpers aan deze zijde. Ieder mens die overgaat wordt op deze wijze geholpen.

Zij die terugkeerden uit de Dood p.195

-Velen die sterven gaan, roepen de familieleden aan die voor hen heen gingen. Men denkt dan dat zij ijlen, maar dat doen zij geenszins; zij zien met hun geestelijke ogen hun geliefden inderdaad voor zich staan. Zie, tante wordt reeds onrustig en nu zie ik de andere geesten aan het hoofdeinde van haar bed staan. 

Een Blik in het Hiernamaals p.94

André zag naar de plaats, die zijn leider hem aanwees. Honderden geesten zag hij bijeen. Het was, alsof zij wachtende waren op iets, wat zou moeten gebeuren. Onmiddellijk daarna hoorde hij een geweldig gerommel en hij begreep, wat het betekende. Het ongeluk was geschied. Alle geesten verspreidden zich. Je ziet André, dat dit ons ook bekend is. Geestelijke hulp op aarde.

Een Blik in het Hiernamaals p.284,285

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof