Lessen

32.4 Geesten kunnen door muren en alles heen zien

 

De geestenwereld op aarde is voor de gemiddelde mens onzichtbaar. Geesten kunnen echter wel de mens zien. Jozef Rulof mocht uit zijn aardse lichaam treden en als geest met zijn geestelijke ogen  alles op aarde bekijken. Samen met zijn geestelijke leider zweeft hij door huizen en muren heen en ziet mensen, maar ook vele andere geesten. Hij ervaart dat de mens hem niet kan zien of voelen.

-Vele huizen en gebouwen zweefden zij door. In niets werden zij belemmerd en alles was voor André zichtbaar. Hij zag de mensen, waarvan er velen licht uitstraalden. Deze kon hij duidelijk waarnemen. Om anderen zag hij een grijs waas en hij begreep wat het betekende. Zij voelden geen liefde en leefden een aards leven.

Een Blik in het Hiernamaals p.274-275

-Je zult nu op aarde met je geestelijke ogen waarnemingen kunnen doen, omdat je van je stoffelijk lichaam bevrijd bent en het zal je verbazen dat alles voor je bestaat zoals je het gewoonlijk met je stoffelijke ogen beziet. Het licht is evenwel veranderd. De aarde bezit nu een geheel ander licht. Dit is niet meer het licht van de zon, daar zij bij de stoffelijke aarde hoort en daar door stoffelijke ogen gezien wordt.

Een Blik in het Hiernamaals p.147

Je ziet, André, dat niemand ons ziet of voelt. Probeer het maar eens en geef deze bediende een duw, je zult door hem heen gaan en hij zal dit niet merken. Een fijn besnaard mens zou het zeer zeker wel voelen omdat hij op geestelijke aanraking is afgestemd.’

Een Blik in het Hiernamaals p.149

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof