Lessen

32.2 Liefdegeesten uit de Lichtsferen helpen de mens op aarde

 

Liefdegeesten uit de sferen van Licht hebben een taak uit te voeren op aarde. Zij stimuleren de aardse mens om zichzelf te ontwikkelen en daarmee een hoger gevoelsniveau te bereiken. Zij steunen en inspireren ook de mens, die zich inspant om het goede voor anderen te doen. Dat doen zij niet alleen op aarde, maar ook in de duistere sferen.

-Duizenden wezens hebben aan deze zijde een taak en die taak wordt volbracht, dat werk is niet te vernietigen, het zal en het moet geschieden hoe zij ook worden tegengewerkt, want zij allen willen. Een heilige drang om te scheppen is in hen. Dat is geestelijk vuur, mijn zoon, heilig vuur dat opvlamt en anderen verwarmt. Hoeveel geestelijke wezens zijn er niet op aarde voor ons werk? Hoeveel geestelijke leiders zijn er niet aan deze zijde die hen op aarde helpen? In alle uithoeken van de aarde leven zij thans, want nu is het de eeuw van geestelijk voedsel.

Het Ontstaan van het Heelal p.561

-‘Heeft ieder mens zijn beschermgeest?’ ‘Een ieder vindt in dit leven hem, of haar, die de mens steunt, zodat de overgegane zijn leven aan deze zijde leert kennen. Het is anders niet mogelijk om u van uw aardse leven vrij te maken.

De Kringloop der Ziel p.174

-Liefdegeesten, André, die in de sfeer der aarde een taak volbrengen. Zij zullen anderen de ogen openen en hun leren hoe hoger geluk te verkrijgen is.’ ‘Weten zij wat ik hier doe, Alcar?’ ‘Ook dat weten zij omdat zij je uitstraling zien en daardoor alles kunnen vaststellen. Dan nog dit: Deze geesten zijn uit de vierde sfeer waar niets dan licht en geluk hun bezit is. Doch om in de sfeer der aarde te werken, zullen zij zich met die toestand verbinden, wat betekent dat zij in dat leven overgaan. Het zijn liefdegeesten, al dragen zij ruwe gewaden.

Een Blik in het Hiernamaals p.297

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof