Lessen

30.2 De meeste mensen op Aarde zijn afgestemd op het Schemerland

 

Een ziel die klaar is met zijn levens op Aarde, wordt aangetrokken door die sfeer die past bij het gevoelsleven, dat is bereikt.  De gemiddelde afstemming van alle mensen op Aarde is in onze tijd nog het schemerland. Echter langszaam maar zeker ontwikkelen alle zielen zich naar het licht. Eens zal het zover zijn dat de mensheid afstemming krijgt op de eerste Lichtsfeer. In bijbelse termen kun je dan spreken over het “koninkrijk Gods op Aarde”

-Zie André, wij zijn in het schemerland, hier leefde ik. Toen ik op aarde gestorven was, ontwaakte ik op deze plaats en was dit mijn afstemming. De meeste mensen komen van de aarde hier aan en zij allen zijn niet goed en niet kwaad, maar dragen geen geestelijk bezit.

Het Ontstaan van het Heelal p.573,574,575

Mijn kleren pasten en behoorden bij mijn gehele persoonlijkheid. Als koetsier was ik hier aangekomen en dat zou ik voorlopig moeten blijven.

-Dan zag ik mensen die zich met aardse sieraden hadden getooid en prachtige kleren droegen, maar ook zag ik er die in lompen waren gehuld. Er waren oude en jonge mensen, de jongeren hadden de leeftijd van twintig jaar bereikt, maar kinderen zag ik niet. De natuur was ongeveer zoals de herfst op aarde..

-Langs de laan liep een sloot en ook het water daarin was grijs; over alles lag de grauwheid van het landschap.

Zij die terugkeerden uit de Dood p.137-144

-Wij gaan naar het schemerland, waar Gerhard binnentrad toen hij de aarde verliet. Zijn leven ken je, maar begrijp je ook het leven en de geestelijke afstemming van al die andere miljoenen wezens, die daar leven en zichzelf moeten los maken van hun persoonlijkheid? In het schemerland is niet alleen de persoonlijkheid van de enkeling vast te stellen, doch ook die van de massa en zelfs van de gehele mensheid.

Zielsziekten van Gene Zijde bezien p.371,372

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof