Lessen

27.9 In elke sfeer bevindt zich een geestelijke fontein

 

In elke Sfeer bevindt zich een geestelijke fontein. Deze is gebouwd door geesten uit een hogere sfeer. De geestelijke fontein beeld het heilige leven uit, dat elke ziel in zich draagt en dat bij het hoger gaan steeds bewuster en mooier wordt.
Een geestelijk fontein is omgeven door prachtige bloemen, vogels en vruchten.

-Weer verder zag hij, wat hij op vele plaatsen reeds telkens had ontmoet, de geestelijke fontein, die een geest bezig was uit te beelden uit een groot blok gekleurd marmer.

-De fontein was hun leven; in de derde sfeer zouden zij dit geschenk eerst ontvangen. Dan zouden zij tot een orde toetreden en eerst in de vierde sfeer daarin overgaan.

-Kunstenaars uit een hogere sfeer waren afgedaald om hun broeders en zusters te helpen en dat geschiedde door hun hoge kunst, waardoor zij konden zien en voelen dat er een stijgen mogelijk was.

Een Blik in het Hiernamaals p.594, 595

-Toen zij nog wat genaderd waren, zag hij dat de tempel op een groot plateau rustte en in gekleurd marmer was opgetrokken.

-Hij straalde licht uit alsof hij door onzichtbare machten werd beschenen. Het gebouw was aan alle zijden open, zoals iedere geestelijke woning en hij zag bloemen, leven en geluk.
-Bij het binnentreden (3e Sfeer) was het eerste wat hij waarnam en herkende de geestelijke fontein, die men in alle sferen bezat.

-Ieder wezen droeg innerlijk deze fontein; zij was Gods heilige Kracht. Omgeven door bloemen en vruchten, vogels en groen, zo was de fontein versierd.  Ook in de tempel zongen vogels hun liederen en leefden met het wezen dat hier leefde en zich op nog hogere sferen afstemde.

Een Blik in het Hiernamaals p.600

 Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof