Lessen

27.8 Kunst in de Sferen van Licht

 

In elke sfeer is er een tempel van de kunst en hier vinden we  kunst uit een hogere sfeer. In de 1e sfeer vinden we kunst die gemaakt wordt door meesters uit de 2esfeer. De bedoeling is om de bewoners van de betreffende sfeer te laten zien en voelen hoe mooi en diep de volgende hogere sfeer is die ze kunnen bereiken. In de middeleeuwen incarneerden er meesters op aarde om die kunst uit de 2e sfeer aan de mensheid toonden. Eerst zagen we de schilder- en beeldende kunst en daarna de muziek.

-Kijk, André, daar is de eerste sfeer. Wij gaan nu naar de tempel der kunst en daar ga ik je met het verleden verbinden.

-De kunst die in die tijd aan de aarde zou worden geschonken, kwam uit deze sfeer en er waren meesters, die reeds met de tweede sfeer verbinding hadden.
-Eerst de kunst, de schilder- en de beeldende kunst en daarna de muziek.

Het Ontstaan van het Heelal  p.553, 554,556

-Wat betekent dat grote gebouw daar, Alcar? Het is zoveel schoner dan alle andere.’
De bouwmeesters die het optrokken, leven in een hogere sfeer. Dus naar hun innerlijke kracht en gevoel werd het tot stand gebracht. Het is om hen die hier leven aan te sporen die kunst te bereiken. Bij het zien van een hogere afstemming zullen zij zich daartoe inspannen.

-In deze sfeer (Eerste) vinden wij kunst op een tweede afstemming en als wij hoger komen is er hogere kunst te vinden.

Een Blik in het Hiernamaals p.582

-Symbolisch stelden deze bloemstukken gedachten voor. Zeer merkwaardig was ook deze kunst. Zoals men op aarde een tuin versierde, waren hier door verfijnd gevoel zuiver berekende kunststukken door de natuur tot stand gebracht. Een van deze voorstellingen voelde hij onmiddellijk en duidelijk aan. Het was: Van de duisternis naar het licht. Een

Blik in het Hiernamaals p.601

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof