Lessen

27.7 De derde Sfeer van Licht

 

Hier ziet men wezens in prachtige gewaden, omringd door de schoonste sferenbloemen en prachtige vogels in onnoembare kleuren. Zij leefden met de mens en waren zich van hun leven bewust. Alles is alleen maar geluk en Liefde. Overal zijn er prachtige tempels waar men aangespoord wordt om zich te ontwikkelen. In de Tempel van het Heelal kan men zich met het heelal verbinden en dit bestuderen.

-Hij zag de in prachtige gewaden geklede wezens, die omringd waren met de schoonste sferenbloemen, die licht uitstraalden. Alles leefde, de natuur zong haar rein verheven lied, de mensen die hier leefden waren jong en fris zoals alles wat hier leefde.

Hier was de mens gelukkig. Liefde, niets dan liefde zag hij. In alles lag het verhoogd gevoel van het intellect wezen.

-Zie hoe schoon zij zijn die hier leven. Zie hun stralen, hun éénzijn met het leven. Zie hoe groot, hoe verheffend alles is, hoe rein hun liefde, hun innerlijke afstemming. Hoe zacht hun gevoel, als kinderen zijn zij in de geest. Nu, hier in de derde sfeer, begreep hij eerst goed wat toestanden, afstemmingen in de geest betekenden.

Een Blik in het Hiernamaals p.350, 351, 352

-Wat betekent die tempel, Alcar, hij is zo schoon?’ ‘Het is de tempel die wij het heelal noemen en waarin je straks met het heelal zult worden verbonden. In verschillende delen van deze sfeer vinden wij dergelijke tempels om het wezen aan te sporen zich te ontwikkelen.

-Zoals ik zei, is dit de tempel voor het heelal; dan hebben wij tempels voor muziek en alle andere kunsten en wetenschappen. Hier bezit de geest alles.
-Vogels, in onnoembare kleuren, vlogen om hem heen. Zij leefden met de mens en waren zich van hun leven bewust. Eén waren zij met het leven, dat God in alles had neergelegd.

Een Blik in het hiernamaals p.589, 599

 Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof