Lessen

27.5 De eerste Sfeer van Licht lijkt het meest op de Aarde

 

De eerste Sfeer lijkt op de aarde, maar is veel mooier en zachter. Het leven staat op een veel hoger peil. Al deze geesten wonen in geestelijke huizen, die ze reeds door hun geestelijk leven op aarde, naar gevoel, kracht en liefde hebben opgebouwd. Er staan ook schitterende tempels. Elk gebouw heeft een eigen betekenis en functie.

André zag een prachtig land voor zich. De natuur leek op die van de aarde, maar ze was veel zachter en schoner van licht, wat heerlijk op hem inwerkte.

Allen die hier leven, zijn gelukkig, al hebben ze vanaf de aarde pas de eerste sfeer bereikt, daar het leven in deze sfeer reeds op oneindig hoger peil staat dan op de aarde.

-Alles is in harmonie met het Oneindige en al deze mensen wonen in het huis dat ze zich reeds op aarde hebben gebouwd. Dat is hier hun geestelijke woning.

Een Blik in het Hiernamaal p.54,55

-Hij zag vele oude en ook jonge mensen tezamen. Niets vreemds was aan hen te zien. Zij droegen gewaden van grove stof en enkelen waren er onder hen die reeds een schoon gewaad droegen. Hij voelde wat dat betekende. Dezen zouden misschien spoedig een hogere afstemming binnentreden.

Een Blik in het Hiernamaals p.346

-De eerste sfeer was als de aarde. Dan zag hij nog andere gebouwen, die verschillend van architectuur waren opgetrokken, waarvan er enkele zeer schoon waren en een andere betekenis hadden. In de bergen en langs het water, overal stonden de geestelijke woningen, naar gevoel, smaak en kracht gebouwd. Alles was geestelijke substantie en als zodanig waarachtig en natuurlijk.

Een Blik in het Hiernamaals p.5 

-Louter schoonheid is het wat mijn oog ziet. Op aarde kan een mens schoonheid hebben, hier is zij echter geestelijk bezit.
Door de Grebbenlinie naar het eeuwige leven p.252, 25 


Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof