Lessen

27.4 Elke Sfeer heeft een eigen mentor

 

Elke sfeer heeft een eigen mentor, een meester die afstemming heeft op een hogere sfeer. De mentoren van de zeven sferen zijn de bestuurders van de derde Kosmische Graad, ofwel de Aarde met de zeven overgangssferen. De miljoenen geesten die op aarde en in de sferen werk verrichten, staan onder hun leiding.

-In iedere sfeer leeft een meester. Om de meester, die afstemming vindt in een hogere sfeer, leven alle andere wezens in deze sfeer. Een meester offert zich voor anderen op en heeft de kracht en de macht om genade te volbrengen.

Een Blik in het Hiernamaal p.378

-Ik zag een prachtige tempel en op het terras telde ik zeven gestalten, in prachtige gewaden gekleed. Jong en schoon gelijk engelen, en zo rein en verheven als een mens zich niet kan indenken. Ik hoorde mijn leider zeggen: ‘Daar voor u, van links naar rechts, ziet ge allereerst de mentor van de eerste sfeer, mentor Astor. Dan van de tweede sfeer, mentor Gloudius. Van de derde sfeer, mentor Sylvius. Van de vierde sfeer, mentor Mirades. Van de vijfde sfeer, mentor Urabis. Van de zesde sfeer, mentor Mondius en van de zevende sfeer, mentor Cesarino. Deze zeven mentors dienen de mens die op aarde en aan deze zijde leeft.

-U ziet hun stralende gewaden, hun jong schoon gelaat en toch zijn zij allen duizenden jaren oud.

-Zij zijn de bestuurders van de derde graad, dus van de aarde en al de sferen aan deze zijde. Van hieruit werken zij en hebben zij met de aarde verbinding. De miljoenen geesten die daar werk verrichten staan onder hun leiding. Ieder wezen buigt zijn hoofd voor de liefde die zij bezitten, en toch noemen zij zichzelf kinderen in de geest. Zij wijzen ons naar de hoogste Meester, Die, zoals ik u reeds zei, de Christus is.

-De tempel die u waarneemt is de Tempel der Ziel. Dit schone en machtige gebouw is tot stand gebracht door de meesters uit de zevende sfeer.

De Kringloop der Ziel p.307-308

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof