Lessen

27.2 Man of vrouw. Uiterlijk en kleding. Tweelingziel

 

In de sferen is het geestelijk lichaam of man of vrouw. Het gevoel van de ziel is echter universeel mannelijk en vrouwelijk. Het geeestelijke lichaam bezit bijzondere kleding, die bestaat uit levende aura en die door de ziel is gemaakt. Aan het gewaad kun je zien hoe ver de ziel ontwikkeld is. In de Sferen van Licht zal elke ziel weer verenigd worden met de eigen tweelingziel. Als een eenheid zullen ze samen verder gaan.

-Natuurlijk zijn we in de sferen niet geslachtloos, zijn we wel degelijk óf man óf vrouw.

-Wij voelen ons man én vrouw, voelen ons vader én moeder. Wij hebben ons de gevoelens van beiden eigengemaakt, wat eerst na veel strijd mogelijk werd.

Door de Grebbenlinie naar het eeuwige leven p.28

-Kunstig, want de ziel als de geestelijke persoonlijkheid, spint zélf een gewaad.

Het mijne is paarsblauwachtig, met zilver erin. En dat van meester Alcar bezit een goudachtig waas met deze kleuren, dat van meester Zelanus is diep blauw.

De Kosmologie3 p.155

-Elk weefsel leeft, want het is levende aura daar.

Vraag en Antwoord 2 p.244

-Aan gene zijde in de eerste sfeer zie je precies aan het gewaad, aan de krulletjes in de haren hoe diep en hoe bewust die mens is.

Vraag en Antwoord 2 p.399

-De Zon straalt licht uit, ook de mens straalt doordat hij de wetten van God in liefde beleeft, licht uit! Hierdoor zijn de sferen van licht ontstaan.

De Kosmologie 1 p.162

-Hier is het bovendien, waar hij zijn eigen ziel zal ontmoeten, voor zover dat op Aarde nog niet is geschied. 

De Kosmologie 5 p.225

-Hand in hand gaat ge deze wetten beleven, zult ge deze wetten aanvaarden, de mens die nu één is als man en vrouw en dat zijn er weinigen.

Lezingen 1 p.39

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof