Lessen

27.1 Kenmerken van de eerste drie Sferen van Licht

 

In de sferen heeft de mens een geestelijk lichaam, wat er uitziet als het aardse lichaam met alle zintuigen en lichaamsdelen ,maar dan veel jonger en mooier en stralend. Het gevoel bepaalt alles en is leven, liefde, licht en geluk. Ook communicatie gaat van gevoel tot gevoel. Er zijn in de sferen ook geen ziekten en afwijkingen meer.

-Er zijn zeven sferen, waarvan de eerste en de tweede veel lijken op de aardse sfeer, zij het dan ook in geestelijke vorm.  

Een Blik in het Hiernamaals p.52,53

-De mens, die de eerste sfeer heeft bereikt, is vrij van élke disharmonische gedachte.

De Kosmologie 5 p.225

-De derde sfeer is de hoogste hemel die u als mens kunt binnentreden

Geestelijke Gaven p.20

-Aan deze zijde, André, is gevoel leven, is gevoel liefde en licht, warmte en geluk.

Het Ontstaan van het Heelal p.562

-Indien dus de mens liefde wil geven en in liefde wil dienen, verzekert hij zich van Goddelijk licht! En dat licht zien wij in het leven achter de kist terug en dient het leven voor de geest! Dat is dan zijn astrale persoonlijkheid.

De Kosmologie 1 p.162

-En daardoor bezit de mens dus astrale, geestelijke ogen! De zintuigen zijn er, de mens bezit voeten en armen, álles wat het stoffelijke organisme bezit, ís het bezit van de geestelijke mens, omdat de geest de stof heeft geschapen!

De Kosmologie 5 p.117

-We doen daar alles door gevoel, een blik uit uw ogen vertelt aan het andere leven wat gij wilt, wat gij ziet, wat gij voelt en onmiddellijk wordt die wijsheid aanvaard.

Lezingen deel 1 p.124

-Er is op die wereld, wanneer we in de eerste sfeer zijn, is er geen ziekte, is er geen diefstal meer in ons; of u komt er niet.

Vraag en Antwoord 2 p.214

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof