Lessen

20.6 In de Sferen van Licht gaan tweelingzielen weer samen verder

 

Alle tweelingzielen zijn uit de Goddelijke Albron geboren en bereiken vroeg of laat bereiken zij de Hemelse Sferen van Licht. Hier vervolgen zij samen hun weg. Als zielen van één wereld, één persoonlijkheid, één leven en als bloemen van één kleur vertegenwoordigen zij dan de ruimte. Alleen met elkaar zijn deze Tweeling zielen in staat om dit geluk te dragen en te ervaren dat het universum in ze ligt en dat God in hen leeft. Soms willen tweelingzielen vanuit de Sferen van Licht nog iets doen voor de mensheid op Aarde. Een voorbeeld hiervan is het echtpaar Curie, een tweelingziel, die nieuwe inzichten over radioactiviteit op Aarde brachten.

-Deze twee zielen nu, als bloemen van één kleur, als één wereld en één gedachte, één persoonlijkheid en één leven, vertegenwoordigen de ruimte. Zij alleen zijn in staat het macro kosmische leven te dragen en te vertegenwoordigen, want zij zijn nu ‘licht’… ’leven’… én… ‘liefde’!

De Kosmologie van Jozef Rulof 5 p.204 

-Het geluk dat dan in je komt en je als bezit draagt, is onbeschrijfelijk. Dan denk je dat het universum in je ligt, dat God in eigen persoon in je leeft. Dit gevoel, dit geluk, mijn zoon is iets geweldigs. Het is zo machtig en groot, zodat je zweeft en je op handen gedragen wordt. Alles lacht je tegen. In de eeuwige stilte ga je over, je voelt je met God verbonden, je voelt reine liefde voor dier en mens en het leven dat God heeft geschapen. In je diepe innerlijk ligt een heilige brand, het Goddelijke vuur waarvan en waardoor hemel en aarde werd geboren. Al dat machtige leven krijgt een plaats in je eigen hart en zij of hij die bij je hoort, voelt zoals je zelf voelt, heeft lief zoals je zelf liefhebt, draagt zoals je dragen zult, buigen dus hun hoofd voor al die reine gaven.

Het Ontstaan van het Heelal p.504,505

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof