Lessen

20.4 Hoewel gescheiden van elkaar, voelt de tweelingziel een verborgen verlangen naar de ander

 

Op Aarde volgt elke tweelingziel zijn eigen ontwikkelingspad. De Kosmische wetten van Karma en Oorzaak en Gevolg zorgen ervoor, dat we vooral zielen ontmoeten waar we een karmische relatie mee hebben. We moeten dan iets goed maken en moeten leren van elkaar. We worden verliefd, krijgen kinderen en als we het goed doen leren we van al die levenslessen en lost ons karma langzaam op. Toch zijn er mensen, die voelen dat er ook een andere diepere liefde moet zijn, dan datgene wat zij ervaren. Het is het verborgen verlangen naar de eigen tweelingziel, die ze normaliter in dit leven niet zullen ontmoeten. Maar ooit komt onze tweelingziel tot ons terug!

-In ieder leven zocht ik naar die ‘liefde’ die mij zou begrijpen; toch vond ik haar niet. Ik leefde in mijn eigen ‘oorzaak en gevolg’ en dat betekende leed en smart en ontwaken. Ik bleef echter hunkeren naar die liefde, bleef vragen ‘waarom’ en ‘waarvoor’. In mij lag gevoel, heel veel gevoel en ik was gereed goed te maken, maar de middelen daarvoor waren niet in mijn bereik. Dan weer arm, soms heel rijk, maakte ik een rondreis over de aarde. Door alle volkeren werd mijn ziel aangetrokken.

Tussen Leven en Dood p.325

Gij beiden zijt tweelingzielen, zijt één in alles, in gevoel, in begrijpen en in liefde. Doch deze verbinding zult gij eerst aan deze zijde ontvangen.
Deze liefde is machtig en omdat zij machtig is, zult gij die grote kracht, die geluk en zaligheid betekent, moeten verdienen.

De Kringloop der Ziel p.187,188

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof