19.5 Dieren en vogels in de Sferen van Licht

 

Als het dier klaar is met zijn ontwikkeling op Aarde dan gaan geest en ziel verder in de Sferen van licht. In de eerste drie Sferen van Licht leven de dieren in de nabijheid van de mens, maar wel in een eigen sfeer. Als de mens dat wil kan hij het dier met gedachte kracht naar zich toe roepen. Vanaf de geestelijke sferen gaan mens en dier weer samen. De dieren hebben dan hun duizenden stadia afgelegd en manifesteren zich in de vorm van prachtige vogels die met de mens communiceren.

-Ik heb je vroeger al verteld dat ook ik mijn dieren heb, maar denk niet dat zij om ons heen zijn. Toch leven zij in onze nabijheid; maar in een andere sfeer.

Een Blik in het Hiernamaals p.151

-Ook ik had op aarde een klein hondje en ben aan deze zijde vaak met hem samen. Het diertje ging over en hier zag ik het terug. Wanneer ik het wil zien, roep ik het tot mij, zoals ik je aanstonds zal tonen.

Een Blik in het Hiernamaals p.584

-Wilde dieren, André, kennen wij hier niet; zij leven niet aan deze zijde.
-Wanneer het dier de aarde verlaat, dus daar sterft, het doet er niet toe tot welk ras het hoort, dan legt het dat leven af. Kun je dat begrijpen? De mens treedt hier binnen zoals hij op aarde voelt, doch het dier legt het stoffelijke leven af en treedt zijn geestelijk leven binnen.

Een Blik in het Hiernamaals p. 585

-Al dit leven gaat tot God terug. Miljoenen vogels zien we, ze komen tot ons. Ze zetten zich op je uitgestoken hand neer en spreken een taal, die je verstaat. 

Maskers en Mensen p.958

 Bron:Citaten uit de boeken van Jozef Rulof