Lessen

19.6 Bloemen in de Sferen van Licht hebben afstemming op het kleurenrijk Gods en zijn met de mens verbonden

 

Het bloemenleven in de Sferen van Licht heeft afstemming op het kleurenrijk Gods, is onbeschrijflijk mooi en op een wonderbaarlijke manier direct verbonden met de mens. Bloemen vertolken hier het leven, de gedachten en de karaktertrekken van de mens.  Miljoenen bloemen vertolken zo het leven van de mens. Zij leven door de mens! Indien de mens zich zou terugtrekken, dan lost dit leven op.

-Een bloem is een deel, is een part, van God, van Zijn licht, van Zijn leven, van Zijn kleurenrijk. 

Lezingen 2 p.39

-Elke bloem hier vertegenwoordigt dus uw eigen leven, uw gedachten, uw karaktertrekken, zodat miljoenen bloemen uw leven hier vertolken. Zij leven door de mens! Indien de mens zich zou terugtrekken, lost dit leven op.
-Elke ruimtelijke wet, als licht, leven, ziel en geest, ook voor het vader- en moederschap, ziet gij in ons leven terug als een levensbloem.

De Kosmologie van Jozef Rulof 4 p.264, 265

-Miljoenen soorten van bloemen verwelkomden onsen vroegen aan ons menselijke hart om liefde. Wij daalden in deze levens af en werden een met deze gelukzaligheid. Wij begrepen!
-Er waren bloemen die in de wolken oplosten, een teken dat zij reeds met die andere werelden een waren en daarin hun voelhorens uitzonden, de levenssappen in zich opzogen, waardoor zij híér al een vergeestelijking ontvingen en ondergingen. En dát is ook voor de mens van de aarde.
O, moeder… wat weten uw kinderen weinig van uw leven en hartelijkheden af!  Al dit leven gaat tot God terug. 

Maskers en Mensen p.958

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof