Lessen

15.4 In het centrum van het Kosmisch Moederschap vormde zich Moeder Maan

 

In het centrum van het Kosmisch Moederschap ontstond uit die geestelijke plasma de astrale Moederplaneet voor het universum, Moeder Maan. Moeder Maan vertegenwoordigde de Almoeder, de uitdijende Basiskracht voor al het leven dat daarna geboren zou worden.
Veel later, in zeven tijdperken van evolutie, van steeds weer uitdijing en verdichting, ontwikkelt zich dan de eerste stoffelijk planeet, die wij als mensen nu nog kennen als de Maan.

-De Maan schiep voor héél deze ruimte de ziel, doordat zij zich heeft kunnen splitsen, kreeg ál haar leven een zelfstandigheid. Hier is dus te beleven en vast te stellen, dat ál het leven in dit Universum door de Maan als moeder het ínnerlijke leven heeft ontvangen. 

-Maar dat kent men op Aarde niet en zijn openbaringen voor de mens. Elke andere planeet schiep het organisme, doch de Maan als moeder schonk door haarzelf te splitsen aan al die miljoenen vonken het eigen „ik”!

De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 2 p.146 (C2.4607.4610)

-Het leven is God! En dit leven zal scheppen en baren. Vanuit een bron, die wij hier als de ‘Oerbron’ zien en beleven, is het vergeestelijkte en verstoffelijkte leven geboren.
En dat ‘leven’ werd door de Meesters God genoemd!

De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 2 p.137

Bron:Citaten uit de boeken van Jozef Rulof