Lessen

15.5 Het Kosmisch Vader- en Moederschap: Zon en Maan, schiepen het leven

 

De tweede Goddelijke Basiskracht, het Kosmische Al-vaderschap, de scheppende en verdichtende Kracht, bundelde zich in een lichtende astrale bol van energie-plasma.
In die geestelijke plasma ontstond de eerste astrale ster: Vader Zon. Deze vertegenwoordigde de Alvader voor al het leven, dat daarna geschapen zou worden.
Door samensmelting van Vaderlijke energie met Moederlijke energie ontstond nieuw leven.
In het hart van het astrale Moederschap ontwaakte het biologisch leven van mens, dier en plant. En in het uitdijende Universum werden nieuwe planeten en sterren geboren.

-Bij het ontstaan van de schepping hebben Zon en Maan zich het eerst kunnen verdichten en bleef het moederschap die verwarmde plasma aanvaarden, doch hierdoor verdichtte zich het leven in embryonale toestand. De Zon als het vaderlijk gezag zond die kracht uit en de Moeder als de eerste kosmische levensgraad zoog die heilzame werking in zich op.
-Daardoor is Zon en Maan één leven, zijn het tweelingzielen. 

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 1 p.208

-Vader- en moederschap zijn één, die ruimte gaat door, er komt steeds meer leven.

Lezingen deel 1 p.459

-Daardoor is Zon en Maan één leven, zijn het tweelingzielen. 

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 1 p.208

Bron:Citaten uit de boeken van Jozef Rulof