9.6 Alleen door reïncarnatie kan onze ziel evolueren

 

9.6 Alleen door reïncarnatie kan onze ziel evolueren 

-Wij mensen zijn als vonk van Gods leven uit de Albron geboren en het is de bedoeling, dat wij ons zodanig ontwikkelen, dat wij uiteindelijk het Goddelijk Al bereiken.

-Hiervoor heeft God voor de mens het Universum geschapen. De mens als Goddelijke vonk moet zich ontwikkelen en zich het gehele Universum, zichtbaar en onzichtbaar eigen maken.

-Dat kan alleen door evolutie, zowel op stoffelijk niveau, alsook op geestelijk niveau.

-De Kosmische wetten van Vader- en Moederschap en de wet van Reïncarnatie sturen dit evolutieproces.

-De wetten van Karma en Oorzaak en Gevolg zorgen ervoor dat elke ziel zijn fouten mag goedmaken.

-De Goddelijke wetten zijn rechtvaardig, eeuwige verdoemdheid bestaat niet.

-Er zijn in totaal zeven Kosmische Graden. De Maan is de eerste Kosmische Graad. De planeet Mars is de kern van de tweede Kosmische graad.
De Aarde, waarop wij nu leven, is de kern van de derde Kosmische Graad.

-Na de Aarde en de Hemelse Sferen gaat de menselijke ziel verder naar de vierde Kosmische Graad. Ons huidig Universum lost dan langzaam op en verplaatst zich als kosmische energie naar een volgende dimensie.

-Alles wat we ervaren en bevoelen, wordt opgenomen door onze Ziel. Heel ons leven en al onze herinneringen worden er deel van, hierdoor wordt ons gevoelsleven ruimer en bewuster.

-Ten behoeve van dit evolutieproces reïncarneert de menselijke ziel steeds weer in nieuwe lichamen en nieuwe levens in alle volkeren en situaties op de Aarde.

-Nadat alle Aardse levens zijn doorlopen, begint de ziel aan het goedmaken van het opgelopen karma.

-Alle moorden die in vorige levens zijn begaan moeten eerst goed gemaakt worden alvorens Moeder Aarde de Ziel kan loslaten.

-Als Moeder Aarde de Ziel laat gaan, wordt deze aangetrokken door die astrale sfeer, die aansluit op het niveau van Liefde en bewustzijn dat deze in al haar Aardse levens heeft bereikt. Hier gaat de Ziel verder met haar ontwikkeling.

-Deze les met Hemelse Wijsheden is ontleend aan de Kosmische Leer,  die door de Nederlander Jozef Rulof en zijn Hemelse Meesters, in de vorige eeuw, naar de Aarde is gebracht.

-Deze wijsheid, die alles omvat, laat je zien wie je werkelijk bent; een Goddelijk kind dat zijn eigen ontwikkelingspad volgt, terug naar de Goddelijke bron.

Het Genootschap Hemelse Wijsheden