Lessen

9.3 De Aarde is een belangrijke leerschool. De ziel kan hier bewust goed en kwaad ervaren

 

De Aarde is een belangrijke leerschool.
De ziel ervaart hier voor het eerst bewust goed en kwaad.
Om het gevoelsleven te kunnen ontwikkelen krijgt de ziel vele levens en zal alle vormen van menselijk leven op Aarde moeten leren kennen.

 Bron:

-De aarde was een planeet waar de mens te leren had, een school en in die school moest men zichzelf leren kennen.

De Kringloop van de Ziel p.235

-Wij weten, dat Moeder Aarde de énige planeet is voor de Derde Kosmische Levensgraad, die bewust goed en kwaad bezit.

De Kosmologiedeel 1 p.278

Moeder Aarde stuwt haar leven tot hoger voelen en denken, tot de geestelijke ontwaking. Dat is alléén door het vader- en moederschap mogelijk én de wedergeboorte.

De Kosmologie deel 4 p.224

-De planeet aarde is gereed, doch de mensheid is ten achter. Het stoffelijke leven is het innerlijke ver, heel ver vooruit.
En toch willen al deze mensen dit niet inzien.

Het Ontstaan van het Heelal p.389