9.5 Reïncarnatie voor een spirituele en een stoffelijke evolutie

 

Om spiritueel en stoffelijke te kunnen evolueren heeft de menselijke ziel steeds weer een nieuw lichaam, een nieuw leven, in steeds wisselende situaties nodig. Als deze stoffelijke evolutie op Aarde klaar is, begint de Ziel met het oplossen van het karma. Pas dan laat Moeder aarde de ziel gaan en wordt deze aangetrokken door de sfeer die aansluit op het niveau van bewustzijn dat deze in al de aardse levens heeft bereikt.

Niet alleen dat de mens voor zijn stoffelijke ontwikkeling miljoenen jaren nodig had, maar dit is ook voor het innerlijke leven. Beide gaan één weg en vervolgen die weg tot in het allerhoogste toe, wat de Goddelijke Sferen zijn.

Het Ontstaan van het Heelal p.185

God – Moeder Aarde is het – geeft ons eerst de zeven graden voor het menselijke organisme te beleven en ook dit gebeurt onfeilbaar. Eerst hierna beginnen wij aan het goedmaken.

Vraag en Antwoord Deel 1 p.285

Stoffelijk én geestelijk beleeft de mens zijn evolutie! Wanneer de ziel als mens schept en baart, evolueert de mens!

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 5 p.156
Citaten uit de boeken van Jozef Rulof
Schilderij: Het menselijk levenspad van Jozef Rulof