Lessen

5.5 Sri Ramakrishna: ‘Dienstbaarheid aan de mensheid is dienstbaarheid aan God’

 

-Sri Ramakrishna (1836-1886), was een bekende Indiase Guru met een vernieuwde interpretatie van de Advaita Vedanta.
-Sri Sarada Devi (1853–1920, links op de foto) was zijn vrouw en spirituele partner.
-Swami Vivekananda (1863-1902, rechts op de foto) was een belangrijke discipel. Hij zorgde ervoor dat de leer van Ramakrishna bekend werd.
-Ramakrishna leerde hen dat alle levende wezens een vorm van God zelf waren. Daarom kan dienstbaarheid aan God worden weergegeven door dienstbaarheid aan de mensheid.

-Hij benadrukte God-realisatie als het allerhoogste doel van alle levende wezens.

-Hij maakte onderscheid tussen Amaya en Maya. Amaya (niet Maya) staat voor de donkere krachten, zoals kwaadheid, wreedheid, zelfzucht, die mensen op een laag bewustzijnsniveau houden en vasthouden in de cyclus van leven en dood. Deze moet de mens overwinnen.

-Vidaya maya daarentegen, staat voor spirituele deugden zoals, onbaatzuchtigheid, vriendelijkheid, zuiverheid, liefde en toewijding, die de mens verheffen naar de hogere gebieden van bewustzijn.

-Hij leerde dat de Goddelijke Moeder en Brahman hetzelfde zijn.