Lessen

5.4 Al het leven is Goddelijk bezield: Tat tvam asi en de Soham mantra

 

Een bekende Sanskriet uitspraak, die de oorsprong vindt in de Chandogya Upanishad is: ”Tat Tvam asi”
Daarin staat een verhaal dat handelt over de Goddelijkheid van de menselijke Ziel.
In dat verhaal onderwijst de geleerde Udallaka zijn zoon Shvetaketu over het Goddelijk Brahman, dat de bron is van alle wezens:

-Breng mij een vrucht van de Nyagrodhaboom
en splijt deze open.
Wat ziet gij? Kleine zaden heer.
Splijt er een open. Wat ziet gij daar?
In het geheel niets heer.

-Waarlijk mijn zoon, uit dat ijle dat gij niet ziet
rijst deze machtige boom op.
Wat dat ijle is heeft de ganse wereld als haar ziel.

-Dat is werkelijkheid.  Dat is de Atman.
Dat zijt gij, o Shvetaketu. “Tat tvam asi”

Soham mantra:

Soham Soham,
Soham shivo Ham


Vertaling
: Ik ben Hem, Hij is mij
Betekenis: De menselijke Ziel is Goddelijk; Atman is Brahman
Zang en muziek: Marc Citroen Vrindavan