Lessen

5.1 De Vedische Leer kent de Goddelijke moeder Devi Mata, die vereerd wordt in de mantra Jaya Jaya Devi Mata

 

Hemelse wijsheden beschrijven een unieke geestelijke wetenschap, een coherent stelsel van Kosmische wetmatigheden en feiten, dat de grondslag vormt van alles wat er is.
Van oudsher heeft de mensheid via Hemelse meesters, soms aangeduid als engelen, kennis uit deze Bron mogen ontvangen.
Zo zien we in oude spirituele stromingen zoals Advaita Vedanta, een Hindoeïstische stroming en in de filosofie van het oude Egypte en later in het vroege Christendom al eenvoudige uitingen van basisprincipes van deze universele Geestelijke Wetenschap terug, zoals de Goddelijke Almoeder, de Kosmische Wetten van Vader- en Moederschap en Reïncarnatie.

Het Vedische principe van Atman is Brahman duidt op de Goddelijkheid van de menselijke ziel.

In de Vedische leer vinden we de Almoeder terug als Devi Mata, de Goddelijke moeder, de Bron van al het leven.

Met het chanten en reciteren van deze mantra wordt Devi Mata vereerd:

Jaya Jaya
Devi Mata
Namaha

“Eer aan de Goddelijk Moeder, vol overgave buig ik voor U.”