10.6 Hoofdlijnen van Reïncarnatie en Karma

 

10.6 Hoofdlijnen van Reïncarnatie en Karma

-Karma is een bekend begrip in de Oosterse religies. Karma doet zich voor in situaties  waar men met iemand anders iets goed heeft te maken.

-In de wijsheid van Jozef Rulof wordt een fundamenteel verschil gemaakt tussen direct karma volgens de Wet van Karma en algemeen karma volgens de Wet van Oorzaak en Gevolg.

-Direct karma is van toepassing als het over het goedmaken van een moord gaat. Met moord neemt men het leven van een ander en daarmee van God, want dan komt men aan het “leven” en het “leven” is God. Dan pas treedt de Wet van Karma in werking.

-Wanneer we een moord plegen ontnemen we een ziel het leven. Om dit weer goed te maken moeten we die ziel weer een nieuw leven schenken.

-De Wet van karma kent meerdere oplossingen om dit te bereiken. Eén daarvan is dat we in één van onze volgende levens weer moeder worden en deze ziel als kind ontvangen.

-In speciale situaties kan er sprake zijn van scheppend karma. De vader trekt het kind aan en de moeder baart het kind voor het karma van de vader.

-Ook algemeen karma, als gevolg van oorzaak en gevolg, zal goed gemaakt moeten worden. Dat kan echter op vele manieren.

-We krijgen in ons leven vooral te maken met mensen, waar we een karmische relatie mee hebben.
Dus we hebben dan iets goed te maken: karma of oorzaak en gevolg. Het resultaat is dat we ervan leren en ons bewustzijn verder ontwikkelen.

-Algemeen karma, als gevolg van oorzaak en gevolg, kan zelfs nog worden goedgemaakt, als de ziel al in de eerste Hemelse Sfeer is.

-Alles wat we ervaren wordt als gevoel door onze ziel opgenomen. Hierdoor groeit ons bewustzijn en onze Liefde.
Onze ziel leidt ons om van het leven het beste te maken.

-Vanuit het reïncarnerend gevoelsleven zorgt onze ziel ervoor, dat we ons aangetrokken voelen tot die mensen, die een karmische relatie met ons hebben.

-Iemand die overgaat en nog moet reïncarneren wordt aangetrokken door de Wereld van het Onbewuste. De ziel valt hier in slaap en alle bewuste informatie verdwijnt uit het bewustzijn.

-Vanuit de eerste Hemelse Sfeer van Licht kan men vrijwillig incarneren op Aarde om een taak uit te voeren.
Ook vanuit de donkere sferen kan men de genade ontvangen om te incarneren in een leven op Aarde.

Het Genootschap Hemelse Wijsheden