Lessen

10.6 Hoofdlijnen van Reïncarnatie en Karma

 

Karma doet zich voor in situaties, waar men met iemand anders iets goed heeft te maken. Karma is een bekend begrip in Oosterse religies. In de wijsheid van Jozef Rulof wordt een fundamenteel verschil gemaakt tussen direct karma volgens de Wet van Karma en algemeen karma volgens de Wet van Oorzaak en Gevolg.

-Direct karma is van toepassing als het over het goedmaken van een moord gaat. Met moord neemt men het leven van een ander en daarmee komt men aan het “leven” en het “leven” is Heilig. Dan pas treedt de Wet van Karma in werking. Dit kan worden goed gemaakt door die ziel een nieuw leven te geven.

-De Wet van karma kent meerdere oplossingen om dit te bereiken. Eén daarvan is dat we in één van onze volgende levens weer moeder worden en deze ziel als kind ontvangen. In speciale situaties kan er sprake zijn van “scheppend karma”. De vader trekt het kind aan en de moeder baart het kind voor het karma van de vader.

-Ook algemeen karma, als gevolg van oorzaak en gevolg, zal goed gemaakt moeten worden. Dat kan op vele manieren en zelfs nog als de ziel al in de eerste Hemelse Sfeer is.
Vanuit het reïncarnerend gevoelsleven zorgt onze ziel ervoor, dat we ons aangetrokken voelen tot die mensen, die een karmische relatie met ons hebben.

Het Genootschap Hemelse Wijsheden