10.5 Waar komt de ziel vandaan, die reïncarneert op Aarde?

 

Iemand die overgaat en nog moet reïncarneren wordt aangetrokken door de Wereld van het Onbewuste. De ziel bevindt zich daar in een soort slaaptoestand en alle bewuste informatie verdwijnt uit het bewustzijn. Vanuit de eerste Lichtsfeer kan men vrijwillig incarneren om een taak uit te voeren. Ook vanuit de donkere sferen kan men de genade ontvangen om te incarneren in een leven op Aarde.

Bron:

Wat dus daar in de wereld van het onbewuste in slaap is gevallen, zal ontwaken wanneer het leven opnieuw wordt geboren en dit is die bezieling voor de totstandkoming van het stoffelijke organisme.

 “Het Ontstaan van het Heelal” p. 123-124

Als wij in de wereld van het onbewuste leven en op een incarnatie wachten, dan ontvangen wij juist dát wat wij niet willen, omdat het juist datgene is wat wij nog niet bezitten.

“Het Ontstaan van het Heelal” p.303

-Vergeet niet dat, wanneer men in de duisternis leeft, men niets bezit dan duisternis en koude.
-Op aarde zal het onherroepelijk dat zieleleven ontmoeten waaraan goedgemaakt moet worden. God komt dus dit leven te hulp.

“Het Ontstaan van het Heelal”p.534
Citaten uit de boeken van Jozef Rulof