Lessen

10.5 Waar komt de ziel vandaan, die reïncarneert op Aarde?

 

Iemand die overgaat en later nog moet reïncarneren in een nieuw leven, wordt aangetrokken door de Wereld van het Onbewuste. De ziel valt hier in slaap en alle informatie van het voorgaande leven verdwijnt uit het bewustzijn. Dan pas is de ziel weer gereed voor een nieuw leven.
Vanuit de eerste Lichtsfeer kan een ziel vrijwillig incarneren om een bepaalde taak uit te voeren.
Zelfs vanuit de donkere sferen kan men de genade ontvangen om te mogen incarneren in een leven op Aarde.

Bron:

Wat dus daar in de wereld van het onbewuste in slaap is gevallen, zal ontwaken wanneer het leven opnieuw wordt geboren en dit is die bezieling voor de totstandkoming van het stoffelijke organisme.

 “Het Ontstaan van het Heelal” p. 123-124

Als wij in de wereld van het onbewuste leven en op een incarnatie wachten, dan ontvangen wij juist dát wat wij niet willen, omdat het juist datgene is wat wij nog niet bezitten.

“Het Ontstaan van het Heelal” p.303

-Vergeet niet dat, wanneer men in de duisternis leeft, men niets bezit dan duisternis en koude.
-Op aarde zal het onherroepelijk dat zieleleven ontmoeten waaraan goedgemaakt moet worden. God komt dus dit leven te hulp.

“Het Ontstaan van het Heelal”p.534
Citaten uit de boeken van Jozef Rulof