Lessen

23.7 De Geestelijke Kus is de ultieme spirituele Eénheidservaring van de ziel met een ander leven

 

Als de ziel zich geestelijk verbindt met een andere ziel dan is dat een geestelijk kus, een onbeschrijflijk mooie en intense ervaring. Hoe verder de ziel zich in Geestelijke Liefde ontwikkeld, hoe groter en intenser de éénheids-ervaring wordt.
Heeft de ziel de vierde graad van Liefde bereikt, de Universele Liefde, dan kan deze zich verbinden met al het leven op Aarde.
De graad van LIEFDE van een ziel is te zien aan de uitstraling van LICHT.
Hoe meer LIEFDE de ziel ontwikkeld, hoe stralender het LICHT en hoe groter de SCHEPPINGSKRACHT.

-De aardse liefde is over het algemeen niet meer dan vriendschap. Wat in de sferen wordt gevoeld is liefde die ineensmelt: eén voelen, één leven, één begrijpen. Deze liefde is eeuwig en de zielen zijn door God verbonden.

Een Blik in het Hiernamaals p.200

Heb lief alles wat leeft, álles dus van het menselijke karakter en gij zijt liefde!

Vraag en Antwoord 1 p.215-216

-Het gaat er niet om, om liefde te geven, u behoeft niets te geven, u behoeft het alleen maar te zijn.

Lezingen Deel 2 p.453

-Maak van uzelf liefde. Maak van uzelf universele opening, laat het licht in uw ogen uitdijen. Als u zorgen en leed hebt, aanvaard het. Eens zult ge de hele mensheid moeten dragen.

Lezingen 3 p.29

-God als liefde voor de mens wil zeggen beleef het leven in harmonie en wordt harmonisch, rechtvaardig, eerst dan krijgt uw gevoelsleven de kracht, de beminnelijkheid, dat machtige gevoel op de lippen, en dan is de mens in staat om aan het leven de geestelijke kus te schenken. Dit is nu kussen. Dit is het eenzijn van de mens als stof, als geest, als vader en moeder.

Lezingen 2 p.270

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof