Lessen

23.1 LIEFDE is de hoogste Goddelijke kracht

 

Volgens de Wijsheid van Jozef Rulof en zijn hemelse Meesters is er is één Goddelijke Kracht, één Wet die alles omvat en dat is de LIEFDE.
Als wij mensen de harmonische basiswetten van het Universum volgen dan maken wij ons geleidelijk deze Liefde eigen. Er zijn zeven opeenvolgende graden van Liefde. Deze vallen samen met de zeven gevoelsgraden die de ziel zich in haar evolutie moet eigen maken. De vierde graad is de universele Liefde, gericht op het dienen van de evolutie van al het leven. Het is het eenzijn met al het leven op Aarde. De zevende graad van Liefde is de Goddelijke gevoelsgraad. Christus heeft die hoogste graad bereikt en voelt een eenheid met al het leven in de kosmos tot in haar diepste Albron kern.
Hoe meer LIEFDE de ziel ontwikkelt,
hoe meer LICHT deze uitstraalt en
hoe groter de SCHEPPINGSKRACHT.

En die Albron is licht, leven, een persoonlijkheid, is harmonie, is rechtvaardigheid, voelt u? Maar wil voor alles zijn liefde, liefde, liefde, liefde. 

Lezingen1 p.491 

-Wij kennen deze liefde. Wij bezitten, dragen die liefde. Wij zijn Goddelijke tweelingzielen geworden als man en vrouw! De mens wordt een Godheid in liefde!

De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 2 p.195 

-Christus bracht: Zijn rechtvaardigheid uit het bewuste Goddelijke „AL”!
Hij wist dat alleen de „Liefde” in staat is om de levenswetten van God te bereiken en te
overwinnen. Christus bracht daarom de énige „liefde” en die is eeuwigdurend.
Hierdoor, mijn broeders, zien wij dat „Christus” ál de ruimten en ál de wetten van de „Almoeder” samenvatte tot één geheel en dat is de liefde!

De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 5 (C5.5180.520 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof