Lessen

4.5 De Kosmische Wet van Reïncarnatie zorgt ervoor dat onze ziel steeds weer nieuwe levens krijgt om zich te ontwikkelen

 

De Kosmische Wet van Reïncarnatie zorgt ervoor dat onze Ziel steeds weer nieuwe lichamen, nieuwe levens krijgt om te evolueren. Door LIEFDE te geven aan het leven om ons heen verruimen wij ons bewustzijn, ons Gevoel en het belangrijkste ons niveau van LIEFDE.
Dat was ook de essentie van de boodschap die Christus op Aarde bracht: “Heb u naaste Lief als uzelf”.
Wij moeten leren om onvoorwaardelijke LIEFDE te geven aan al het leven om ons heen

 Bron:

-Dat wil dus zeggen, dat de wedergeboorte een Goddelijke wet is. Een allesoverheersende wet wil zijn vóór het uitdijen, vóór het terugkeren tot God.

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 1 p.213,214

-Doordat ge telkens weer nieuwe lichamen kreeg, was uw leven gereed om de wedergeboorte te ondergaan. Moederschap, vaderschap, wedergeboorte; meer is er niet.

-U bent gevoel, u bent leven. Dat alles is de Goddelijke kern in de mens. En nu dijt die kern uit. Zoals het universum uitdijde, zoals alles verruimt, verruimt de mens zich nu door zijn karakter, door zijn denken, door zijn voelen.

Lezingen deel 2 p.477

-God gaf de mens vader-, moederschap, wédergeboorte. Dat kreeg de mens voor niets. Dat is de Goddelijke kern voor de mens, voor het dier, voor het leven in Moeder Natuur. Maar de mens zal zich nu die Godheid eigen maken, dat is nu het woord.

Lezingen deel 2 p.458

Citaten uit de boeken van Jozef Rulof