Lessen

6.4 Het Vaderschap behoort het Moederschap te dienen

 

Het vaderschap is ondergeschikt aan het moederschap en behoort het moederschap te dienen en dat is aanzienlijk meer dan het vervullen van de seksuele daad.

-Als man lopen wij naast de schepping,
doch u ziet dat lichaam en ziel wetten
vertegenwoordigen waarvan men op aarde
nog niets weet.

-Hiervoor moet de wetenschap nog ontwaken.
De geestelijke wijsheid is de wetenschap van de
aarde duizenden eeuwen vooruit.

Geestelijke Gaven p.331

 -Als je dat allemaal kent, voel je, dat het
Goddelijke ‘IK’ ín je leeft, wij behoeven het alléén
maar te verstoffelijken en te vergeestelijken,
méér is er niet te beleven!

-En door het vader- en moederschap komen wij zover!
Dáárom, mijn Jeus, zijn wij vader én
moeder, ook de organen zijn ín ons.

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 4 p.111

 

Citaten uit de boeken van Jozef Rulof