Lessen

6.3 Het geslachtwonder is een Kosmische Wet

 

Verliefdheid en het uiteindelijk samenkomen van het mannelijke en het vrouwelijke en het aantrekken van een nieuwe ziel is de uitvoering van een Goddelijke wet en dient omgeven te zijn van oprechte zorg, respect en bovenal zuivere Liefde.

-De schepping is Goddelijk heilig.
De scheppingsdaad, de vermenigvuldiging
voor mens, voor man en vrouw is
Goddelijk rein.

Lezingen deel 2  p. 247

-Dat gebeuren is dus een kosmisch wonder,
een kracht die deze verbinding versterkt,
waarin beide wezens zijn opgenomen.
Op hetzelfde ogenblik dus dat de vader of
moeder zich daarop instelt, wordt het leven,
de ziel, aangetrokken.

De Kringloop der  Ziel p.313

 -Het vaderlijke ‘sperma’ is dus verdicht licht,
direct uit de ‘Almoeder’ geboren, maar door
de Zon als vader tot verdichting gebracht.

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 1  p.196

-Dat elke cel, hoe dan ook, waar die cel ook
leeft– kijkt u maar in de natuur, kijkt u maar naar
een bloem, kijkt u maar naar het insectenleven,
het dierlijke leven– al het leven is bezig om zich
te evolueren; vader en moederschap.

Lezingen deel 1 p.99

 Citaten uit de boeken van Jozef Rulof