Lessen

33.7 Uitvindingen op Aarde die door genieën in het kwaad zijn uitgedacht

 

Uitvindingen op Aarde die goed zijn voor de mensheid zijn vaak afkomstig uit de Sferen van Licht en worden door inspiratie aan de mens overgedragen.
Helaas gebeurt dat ook met uitvindingen die ontwikkeld zijn om de mens te vernietigen.
Deze zijn afkomstig uit de duistere sferen en worden door demonen, genieën in het kwaad,
aan de mens doorgegeven.

-Ik bedoel wanneer wij de donkere sferen bezoeken, omdat vandaar de uitvindingen komen die door genieën in het kwaad zijn uitgedacht.

-Deze geleerde echter is hun sujet, door wie verschrikkelijke uitvindingen aan de aarde worden gegeven. Zo hebben zij vele wezens in hun macht, die allen zonder het te weten door demonen worden geholpen. Hoe vreselijk het ook is, het kwaad zegeviert tot nu toe over het goede.’ André zag een mens, die voorovergebogen voor zijn instrumenten en peilglazen zat. Op hem zag hij een ander wezen, een demon, die hem zijn uitvinding wilde doorgeven. Eén waren zij, innig verbonden, het ‘beest’ hield zijn prooi gevangen. Het leefde in de mens, maakte zich één in gevoel.

-Met geweld concentreerde de geleerde zich. Het zou voor hem een groot fortuin en veel roem betekenen wanneer het hem mocht lukken dit aan de wereld te schenken. Hij stelde zijn scherp vernuft in dienst van het kwaad. De geleerde beefde over zijn gehele lichaam, blijkbaar was hij met zijn vinding gereed, waardoor duizenden levens konden worden vernietigd. Met een ruk kwam hij overeind, liep naar een andere zaal en kwam met een dier terug, dat hij op een tafel vastbond. Het was een konijn en André begreep dat hier proeven met gif werden genomen.

-Komt er ooit een einde, Alcar?’ ‘Eens, maar zoals ik zei, duizenden jaren kan het duren voordat alle toestanden die zich onder de stoffelijke afstemming bevinden, zijn opgelost.

De mens is miljoenen jaren oud en nog kent men op aarde voordierlijke toestanden. De aarde zou op slag veranderen, wanneer de mens afstand zou willen doen van zijn bezit.

Een Blik in het Hiernamaals p.528, 529, 530

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof