Lessen

32.0 Geesten op Aarde

 

Als Jozef Rulof op aarde uit zijn lichaam treedt, ziet hij meer geesten dan mensen op straat. Al deze geesten hebben ooit als mens op aarde geleefd en zijn door het sterven ‘geest’ geworden. Ze hebben een geestelijk lichaam dat sterk kan lijken op hun afgelegde aardse lichaam, maar dan van een veel ijlere substantie is. Hij ziet zowel lichtgeesten als duistere geesten. Lichtgeesten komen naar de aarde om hun aardse geliefden te beschermen tegen gevaren en te waarschuwen voor onheil. Op aarde worden ze daarom ook ‘beschermengelen’ genoemd. Duistere geesten willen de mens in bezit nemen en kwaad doen.

Meer hierover weten:
Lees de Wijsheden 32.1 – 32.11 en verwonder je!

Quote:
Wij zijn niet dood, wij leven. Treur niet, wij komen tot u en hel- pen u. Wij zien door de stof heen en kunnen uw wegen door alle moe- rassen heen leiden. Wij zien het gevaar omdat wij ontdaan zijn van de grove stof. Wij zijn nu fijnbesnaard en leven in het Licht. Dit is de kracht welke wij hier in de eeuwigheid van God ontvangen hebben. Sluit uw oren niet, wij zijn bij u en willen u helpen. Zoek ons niet te ver weg; wij zijn nabij. Zoek ons niet in het graf, wij staan naast u en leven.’

Een Blik in het Hiernamaals p.127