Lessen

31.9 Lichtgeesten die hulp bieden in de duistere sferen

 

Lichtgeesten uit de hogere sferen dalen in groepen in de donkere sferen af om daar beneden hun liefdewerk te verrichten. Zij moeten een oneindige mensenliefde bezitten, anders houden zij het daar niet lang uit. En wanneer zij iemand gevonden hebben die uit het diepst van zijn hart om hulp roept en God smeekt om uit die donkere poel verlost te worden, dan wordt hij naar een sfeer gebracht, die hoger ligt en als louteringssfeer dient

-Maar hoe vindt men de ongelukkige geesten tussen al deze miljoenen, Alcar? Hun smart- en hulpkreten bereiken de hogere gebieden en van daaruit worden de helpers die beneden zijn daarvan in kennis gesteld. Dan gaan zij erheen. Zij moeten een oneindige mensenliefde bezitten, anders houden zij het daar niet lang uit. Door dit liefdewerk ontwikkelen zij zich ook weer en winnen zo aan geestelijke kracht. En wanneer zij iemand gevonden hebben die uit het diepst van zijn hart om hulp roept en God smeekt om uit die donkere poel verlost te worden, dan wordt hij naar een sfeer gebracht, die hoger ligt en als het ware is ingericht om als louteringssfeer te dienen.

Een Blik in het Hiernamaals p.172, 173

-Ik ga je duidelijk maken dat ieder wezen de geboorte, de wedergeboorte op aarde kan beleven en zal ontvangen, wanneer die verlangens in hem zijn. Maar als zij eenmaal in de astrale wereld leven en hun kringloop der aarde hebben volbracht, dan is dat terugkeren een genade. Dat is het wonder van de wedergeboorte op aarde, dat is diep en machtig en is zoals alles, heilig.

-Als het zieleleven een ander lichaam ontvangt, dan kunnen zij in dat korte leven op aarde meer bereiken dan in enige honderden jaren aan deze zijde. Vergeet niet dat, wanneer men in de duisternis leeft, men niets bezit dan duisternis en koude. Denk je die toestand eens in. Datzelfde wezen ontvangt nu op aarde een stoffelijk lichaam. Op aarde zal het onherroepelijk dat zieleleven ontmoeten waaraan goedgemaakt moet worden. Alleen daarvoor keert de ziel naar de aarde terug. God komt dus dit leven te hulp. Miljoenen wezens ontvangen deze genade. Zij komen anders niet vooruit en toch zijn al deze wezens kinderen van God. Er leven in de duisternis miljoenen wezens die verlangen om terug te keren.

Het Ontstaan van het Heelal p.534

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof