Lessen

31.1 Zeven duistere sferen vol van hartstocht en geweld

 

Er zijn zeven verschillende toestanden, zeven diepten van hartstocht en geweld, van leed en smart, van vreselijke ellendeZij die zich in hun aardse levens met bedrog, met leugen, met afbraak, vernietiging bezighielden worden aangetrokken door een van deze duistere sferen ofwel onbewuste werelden.

Ja André. Hierin liggen zeven verschillende toestanden. Dus zeven diepten van hartstocht en geweld, van leed en smart, van vreselijke ellende. Wat voor ons ligt is het land van haat. Dan volgt de demonensfeer, daarna de dierlijke afstemming, om dan de voordierlijke toestand binnen te treden. Daarna het dal van smarten en onder deze toestanden liggen nog twee andere afstemmingen, die wij op deze reis niet kunnen bezoeken omdat daarvoor je krachten ontoereikend zijn. Hoe dieper wij afdalen, hoe vreselijker de mensen zijn die er leven. Straks zul je waarnemen dat er mensen aan deze zijde leven die zich niet meer kunnen voortbewegen. In het dal van smarten weten zij van geen bestaan meer af.

Een Blik in het Hiernamaals p.303

-Wat wij nu op Aarde als het kwaad hebben leren kennen, vinden wij in deze wereld terug. Miljoenen mannen en vrouwen hebben afstemming op deze werelden, deze zeven overgangen als levenswetten, omdat zij zich op Aarde aan het leven van de ruimte hebben vergrepen. In de boeken: ‘Een Blik in het Hiernamaals’, mijn broeder André, hebben wij ál de ‘hellen’ ontleed.

De Kosmologie5 p.213,214

-Wilt u met bedrog, met leugen, met afbraak, vernietiging, bezoedeling te maken hebben? Ja. Dan hoort u, dan krijgt u de afstemming op een duistere wereld, op een duistere graad. Dan krijgt u daar geen licht in te beleven.

Vraag en Antwoord 6 p.23-26

-Allen zijn zelf aan hun ongeluk schuldig omdat zij hun aards leven hebben verknoeid. Zij zullen zichzelf leren kennen waardoor zij het vreselijke van hun toestand inzien. Daarna zal er verandering komen en zullen zij in een andere afstemming overgaan.

Een Blik in het Hiernamaals p.302

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof