Lessen

30.0 Het Schemerland is de overgang tussen de duistere en de lichte sferen

 

Het Schemerland is een overgangs-sfeer die zich bevindt tussen de duistere sferen en de Sferen van Licht.
Veel mensen, die nu op Aarde leven zijn nog afgestemd op schemerland. Zij hebben geen diepe haat of hartstocht meer, maar zijn onvoldoende in harmonie om de eerste Lichtsfeer te bereiken.

Meer hierover lezen:
Klik op deze website en lees de Wijsheden 30.1 – 30.7 en verwonder je!

 

Toelichting op de indeling van de sferen::
A. De gebruikte indeling in de lessen 27, 28, 29, 30 en 31 naar
lichtsferen, schemerland en hellen is afgeleid
van het boek “Een Blik in het Hiernamaals”


B. 
In latere boeken geeft meester Zelanus een indeling,
die meer aansluit op de gevoelsgraden.

In die indeling zijn er zeven lichtsferen en zeven donkere sferen
en wel als volgt ingedeeld:

-Voor de  Geestelijke gevoelsgraad: Lichtsferen: 4, 5, 6 en 7
-Voor de Stoffelijke gevoelsgraad:   Lichtsferen:    1, 2 en 3

-Voor De Grofstoffelijke gevoelsgraad:
    Schemerland 1 grenzend aan de Lichtsferen.                  (7)
    Schemerland 2 grenzend aan de donkere sferen.           (6)
-Voor de  dierlijke gevoelsgraad:          Land van haat.    (5)
-Voor de voordierlijke gevoelsgraad: Dal van smarten   (4)
  en de diepere hellen                                               (3), (2) en (1)     

 

Quote Bron: Jozef Rulof: Door de Grebbenlinie naar het Eeuwige Leven p.201, 202