Lessen

29.2 Geestelijke vruchten in de Zesde Sfeer van Licht

 

De Zesde Sfeer van Licht is van een wonderlijke schoonheid. Overal zijn prachtige sferenbloemen en heerlijke geestelijke vruchten. Jozef Rulof mag van Meester  Cesarino een geestelijke vrucht proeven. Als hij de vrucht aanraakt, spat deze uiteen. Dit komt omdat zijn geestelijk niveau te grof is voor deze hoog ontwikkelde geestelijke sfeer. Meester Cesarino legt dan uit, dat ervaringen opdoen de basis is voor evolutie en zegt: “Beleven is ondervinding en ondervinding is ontwikkeling in de geest”.

-Vogels zongen rondom hun lied, al het leven was gelukkig. Zij bevonden zich thans in het dal; André keerde zich om en de berg waar hij zoëven bovenop was geweest, rees ein- deloos boven hem uit. Honderden wezens volgden dezelfde weg en allen droegen schitterende gewaden, die als zonnen glansden.

-Links en rechts groeiden vruchten en hij was wel nieuwsgierig hoe deze er van binnen zouden uitzien en hoe zij zouden smaken.

-Cesarino, die zijn innerlijk gesprek had gevolgd, liet hem voelen dat hij er één mocht nemen. Hij koos er één uit en wilde de vrucht plukken.

-Nadat hij zijn hand had uitgestoken om de vrucht af te plukken, vloeide plotseling de vrucht uiteen. Een schok doorvoer hem. Weer had hij een levensles ontvangen. Hij, de aardmens, wilde geestelijke vruchten plukken. Voor deze echter was hij te grof.

-De engel legde zijn schone, geestelijke hand op zijn schouder en zei: ‘Beleven, André, is ondervinding, ondervinding is ontwikkeling in de geest.’

Een Blik in het Hiernamaals p.629, 630,

 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof