Lessen

27.3 Communiceren met het gevoel en verplaatsen met de snelheid van gedachten

 

Voor de geest is er geen taal. Met het eigen gevoel kan men een geestelijk verbinding aangaan met een ander leven en hiermee communiceren. Taal speelt hierbij geen rol. Evenals op aarde bezitten wij hier ons intellectueel denken. We verplaatsen ons zwevend en met de snelheid van onze gedachte kunnen we naar een andere plaats reizen. Hoe hoger de ontwikkeling van de ziel hoe sterker de geestelijke krachten.

In de geest kennen wij geen talen, André. Aan onze zijde is het voelen, is het beleven, dus alleen voelen en met die gevoelens zijn wij verbonden en gaan dus in de mens over.

Het Ontstaan van het Heelal p.423

-Ik constateerde dat ik in een ander werelddeel was, want de taal die men hier sprak, was niet de mijne. Toch verstond ik haar. In gevoel ging ik in die taal en in het wezen over en op deze wijze vertolkte ik haar eigen gevoelens. Dit was de geestelijke verbinding. Op deze wijze voelde ik alle talen die men op aarde sprak.

De Kringloop der Ziel p.282

-Ik zei je reeds dat we ons kunnen verplaatsen met de snelheid van onze gedachten, wat natuurlijk alleen mogelijk is voor hen die aan deze zijde leven.

Een Blik in het Hiernamaals p.53

 -Wij kunnen stijgen en dalen naar believen. Wij bezitten ons intellectueel denken, zoals wij op aarde eens hebben gehad. Wij hebben een lichaam, dat schoner is dan de mens op aarde bezit of kent. Wij kunnen ons verbinden met en afstemmen op alles, naar de krachten die in ons zijn, wat de liefde is. Met alles wat leeft, kunnen wij ons verbinden. Wij zijn leven en kunnen één zijn met al het leven, met God, omdat God leven betekent.

-Wij ontlichaamden kunnen alles. En dat alles is naar wij afstemming vinden in de geest, naar de kracht van de liefde die in ons is. Niet hoger kunnen wij komen. Wij zullen wijsheid bezitten zoals ons gevoel is.

Een Blik in het Hiernamaals p.272

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof