Lessen

26.5 Alleen door in Liefde te dienen kan de ziel zich geestelijke ontwikkelen

 

Volgens de Wijsheid van Jozef Rulof en zijn Hemelse Meesters is er is één Goddelijke Kracht, één Wet die alles omvat en dat is de LIEFDE.
Hoe meer LIEFDE de ziel ontwikkelt, hoe meer LICHT deze uitstraalt en hoe groter de SCHEPPINGSKRACHT.
Elke ziel heeft dat licht in potentie in zich en zal het uitstralen, zodra de persoonlijkheid tot het bewuste dienen is gekomen. We zijn pas afgestemd op de eerste lichtsfeer als al onze karaktereigenschappen vreugde, beminnelijkheid en openheid vertolken.

-Want u moet de mensheid kunnen liefhebben; en dan de ruimte, elk dier, elke bloem, elke boom, álles, leven, nacht, licht, wolken, de bliksem en de donder. Alles is door u geboren. Wist u dat? En dat moet u liefhebben, dat laat u leven. En dat spreekt tot u. Voelt u dat bewustzijn? En dan die liefde; die is ruimtelijk, die is hartelijk, rechtvaardig. En dan wordt u gedragen.

Vraag en Antwoord 6 p.144

-Het gaat er niet om, om liefde te geven, u behoeft niets te geven, u behoeft het alleen maar te zijn. 

Lezingen Deel 2 p.453 (L2.11256.11262)

-Doe iets, breng het leven tot ontwaking, beziel het, en gij kweekt uw levenstuin. Elke karaktertrek, een goede daad, is een orchidee. En hoeveel orchideeën kweekt u in het leven?

Vraag en Antwoord 6 p.192-193

-Licht te bezitten is geluk, louter geluk, en dat is het leven, dat in alles is, lief te hebben. Dat is het kruis dat God ons te dragen heeft gegeven, te aanvaarden. Dat is liefde te voelen voor anderen en de ernst van het leven te begrijpen. Dan spreekt men niet van stumperds; dan eerbiedigt men het leven overal en altijd.’

Dan wordt de mens vervuld van eerbied. Dan speelt men niet met het leven, maar men voelt ontzag voor dat van een ander en gaat in liefde daarin over.

Zij die terugkeerden uit de Dood  p.145-146

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof