Lessen

26.3 De sferen in het Hiernamaals

 

De Hemelse Meesters, die de boeken van Jozef Rulof, hebben geschreven, geven in het boek ‘Een Blik in het Hiernamaals’ een uitvoerige beschrijving van de geestelijke werelden, waar we na afronding van onze levenscyclus op aarde naar toe gaan. Ze noemen deze  astrale werelden sferen. Er zijn zeven duistere sferen en zeven sferen van Licht. Daartussen ligt een overgangssfeer die we “ Schemerland” noemen. (Zie ook Les 30)

-Hierdoor, dat hebben wij gevolgd, stelden wij vast, dat er voor de ziel als geestelijke persoonlijkheid, zeven duistere en zeven lichtende sferen als werelden zijn geboren. Dat zijn nu voor ons leven de zeven ónbewuste en de zeven bewuste werelden voor de menselijke persoonlijkheid.

De Kosmologie 1 p.226

-Eenieder komt naar hier zoals hij innerlijk is en komt dan in de sfeer waarin hij geestelijk thuishoort. Volgens de wet van oorzaak en gevolg zal men oogsten wat men gezaaid heeft. Zeer velen komen in ongelukkige toestand naar hier en moeten dan dikwijls lange tijd in de duistere, kille sferen vertoeven, voordat zij geestelijk verder kunnen komen en een hoger gebied bereiken. Anderen echter, die reeds gedurende het stoffelijke bestaan begrepen dat het Gods bedoeling is dit leven ten nutte van anderen te besteden en daarnaar handelen, zullen zich na hun overgang reeds dadelijk thuisvoelen en gelukkig zijn in een sfeer, welke met hun innerlijk overeenkomt.

Een Blik in het Hiernamaals p.53

-Wanneer de mens deze zijde binnentreedt, zal hij zijn sfeer in bezit nemen. Ik heb je daarvan verteld. Dat in bezit nemen is niet alleen de sfeer waarin zij leven, doch tevens zullen zij alles leren kennen wat onder hun eigen sfeer leeft en daarbij hoort, ook de sterren en planeten die onder de derde graad van kosmisch leven behoren. Dat alles gaan wij waarnemen en in bezit nemen.

Het Ontstaan van het Heelal  p.107

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof