Lessen

22.5 De eerste fase van uittreden is gelijk aan de eerste fase van overlijden

 

De begeleider van Jozef Rulof, meester Alcar liet hem alle fasen van het uittreden bewust beleven, zodat hij het gehele proces goed begreep. Deze kennis was nodig om het proces van sterven, dat in de eerste fase gelijk is aan het uittreden, goed te kunnen begrijpen.
Hij leerde om in een ontspannen toestand geleidelijk zijn gevoel uit zijn stoffelijk lichaam terug te trekken en over te brengen naar zijn geestelijk lichaam, tot het moment dat hij in de astrale wereld kon waarnemen en bewegen.
Alleen in deze uitgetreden vorm, als geest was hij in staat om met zijn meesters alle werelden na de dood te bezoeken en te ervaren.
Bij uittreden en dus ook bij een BDE blijft het geestelijk lichaam door het fluïdekoord verbonden met het stoffelijk lichaam. Breekt het fluïdekooord dan kan de geest niet meer terug in het stoffelijk lichaam en sterft dit.

-Wanneer deze gevoelloosheid tot boven de knieën gevorderd was, kon men hem prikken en knijpen zonder dat hij daar iets van voelde, daarna overviel hem een gevoel van slaap. Dit was voor hem het teken dat zijn geest het lichaam ging verlaten. Langzaamaan trok deze zich omhoog en wanneer hij voor de helft het lichaam verlaten had, begonnen zijn gedachten minder helder te worden, totdat hij zich tenslotte geheel vrijgemaakt had.

Een Blik in het Hiernamaals p.146

-We zijn hier ver van je huis af, André. Toch kun je in enige seconden in je lichaam terug en ontwaakt zijn. Met de snelheid van onze gedachten kunnen wij ons verplaatsen, ingrijpen en werk verrichten.

Een Blik in het Hiernamaals p.211,212

-Ik heb een vijftigduizend uittredingen gemaakt. Dat doen we nu al in een paar minuten. Dat gebeurde vanavond zelfs nog, onder het praten kan dat gebeuren. Maar ik ken dus de hellen, de hemelen, de kosmos, de planeten, de sterren. We zijn in het Al geweest. Ik heb kosmische boeken.

Vraag en Antwoord 2 p.433-434

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof