Lessen

18.6 Slang en krokodil zijn nascheppingen en blijven op Aarde

 

In de dieren en plantenwereld kennen we nascheppingen. Toen de eigenlijk levensgraad van die soort klaar was met het ontstaan, was er nog leven over, dat doorging met scheppen.
Dit leven behoort tot de Aarde, is tijdelijk en sterft uit en gaat dus ook niet verder in de sferen van Licht. Bekende nascheppingen zijn de slang en de krokodil, maar ook de hele insectenwereld en zelfs een deel van de bloemenwereld is naschepping.
Zelfs ons Universum kent een vorm van naschepping; de Melkweg!

-Bijvoorbeeld, al de insecten, ook die machtig mooie vlindertjes, zien wij nooit aan gene zijde terug, want die diersoorten behoren tot de naschepping, evenals slangen, krokodillen en voor de wateren de inktvissen.
-Miljoenen soorten van diertjes en dieren zijn er geboren door de naschepping, waarvan wij geen enkel innerlijk leven aan gene zijde terugzien, want wat moeten wij daar met luizen en vlooien beginnen, om het u maar ineens duidelijk te maken.

Vraag en Antwoord Deel 1 p.37-38

-Een slang, een insect. Waterlijk en landelijk leven nu, hebben op die naschepping afstemming en deze zien wij nooit in het leven ‘achter de kist’. Dergelijk leven is tijdelijk en heeft geen bewust leven voor het ‘Alstadium’!

Vraag en Antwoord Deel 1 p.278

-Immers, de ‘Melkweg’ waarover men hier praat, zijn nietige zonnen bijeen. Miljoenen zonnen zijn het en is náschepping, kruimels zijn het van het ganse geheel.
-De Melkweg is dus het overige leven van de ruimte.

De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 1 p.88

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof