Lessen

17.4 Op Mars beleefden mens en dier het reuzen stadium

 

Al wat op Mars leefde, mensen, dieren, bomen en planten was grofgebouwd en reusachtig om te zien. Je zou dit tijdperk het reuzen tijdperk in de stoffelijke ontwikkeling van het leven kunnen noemen. Toen dit leven met zijn ontwikkeling op Mars klaar was, stierf dit hier uit en verplaatste zich via zes overgangsplaneten naar de Aarde. In de prehistorische periode van de Aarde zagen we nog veel invloeden terug van dit reuzenstadium, zoals dat er ooit op Mars uitzag.

Het wezen dat hier leeft is op de begaanbare planeet overgegaan. Het heeft dus zijn bestaanswereld bereikt, is reeds volwassen en wacht op verhoging. Het zijn allen reuzen. Ook in de aller vroegste tijden leefden deze reuzen op aarde.

Het Ontstaan van het Heelal p.157

-Kijk naar deze oermensen, dit dierlijke wezen en gij ziet uw prehistorisch tijdperk voor deze planeet, straks ziet gij u zelf op Aarde terug en eerst dán kunt gij aanvaarden dat het Universum voor de mens werd geschapen.

-Mars bracht zeven opvolgende levensgraden voort, maar die wetten leerden wij voor de ‘Almoeder’ kennen en nog zijn ze aanwezig. Thans beleven wij die verdichtingswetten door het menselijke organisme. De hoogste en zevende levensgraad nu, overheerst hier de daaronder levende graden, doch al die miljoenen mensen leven over de planeet verspreid. Natuurlijk is het leven hier ruw en hard, maar hoe waren de prehistorische tijdperken op aarde?

De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 3 p.209 (C3.5544.5548)

Bron:Citaten uit de boeken van Jozef Rulof