Lessen

16.4 De start van de evolutie van de mens op het land

 

De zielen op Moeder Maan, werden daarna aangetrokken door een astrale planeet van de Tweede Kosmische levensgraad. Hier moesten zij opnieuw beginnen als cel, want er was nog geen groter lichaam aanwezig.
Ze bouwden opnieuw hun lichaam op: van cel tot zeeleeuwachtig organisme, kropen op het land, maar ditmaal volgde er ook een landelijke vorm. Deze planeet had door de Zon een sterkere verdichting gekregen. Latere zielen konden direct in een zeeleeuwachtig organisme incarneren, dat aansloot bij hun laatste gevoelsniveau.

-Voelt gij nu, dat de ziel thans in slaapt valt en tot het embryonale stadium terugkeren moet? Dit vis-bewustzijn zinkt terug tot het eerste stadium voor de geboorte en zal zich verwijderen van deze ruimte, omdat, wij hebben dat zo-even beleefd, ons volgende stadium gereed is.

De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 3 p.173

-Aanstonds beginnen wij aan onze eerste geboorte, precies dus als op de Maan, met dat verschil echter, wij hebben miljoenen levens beleefd, wij bezitten hogere evolutie en zullen steeds verder gaan om dit Universum te overwinnen, dat mogelijk is! Wij gaan van planeet tot planeet, lichamen dus, die ons zullen dienen.

De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 3 p.174  (C3.4771.4777)

 Bron:Citaten uit de boeken van Jozef Rulof