Lessen

14.6 Water is bewust leven en kan met de mens communiceren

 

De Japanse wetenschapper Dr. Masaru Emoto deed proeven met watermonsters, die hij eerst had blootgesteld aan negatieve of positieve woorden, gedachten, emoties of aan verschillende soorten muziek. Daarna vroor hij de watermonsters in en maakte hij foto’s van de waterkristallen. Tot zijn verbazing bleek dat de watermonsters die positief waren beïnvloed prachtige kristallen opleverden, terwijl de negatieve invloeden resulteerden in lelijke, misvormde kristallen.

Bron: Emoto M. De boodschap van Water 2005

Bron: In de boeken van Jozef Rulof vermelden de Hemelse Meesters hierover het volgende:

-André hoort nu het water zeggen: ‘Ik zeg je immers, André, dat ik je leven kan verwarmen. En mijn leven als ruimte is van Hem. Mijn leven staat voor ál het leven van de aarde open en kent het ook.

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 1 p.78

-Het kristal-zien is het waarnemen van de oorspronkelijke wet, die Moeder Natuur tevens in het organisme heeft neergelegd. Het zien in helder water is oosters en het enige dat de eigen verkregen sensitiviteit wakker maakt.

-Het water spreekt en omdat het levend is, komt het ene leven tot het andere en zo is het dan mogelijk om helder te zien. 

Geestelijke Gaven p.308,309

-Wat is de helderheid nu van dat water?
-Dat is de geest, dat is het bewustzijn van het water
Zo is de zuurstofcapaciteit… de long, het longsysteem van de wateren, is de zuurstof, is het deel van dat water, om dat niet tot rotting te brengen, dus het is de ademhaling.

Vraag en Antwoord Deel 3 p.133-135