Lessen

14.5 In oude en Oosterse religies is Moeder Water vaak Heilig

 

Moeder Water vertegenwoordigt God als Moeder. In de oude Egyptische religie hoorden de priesters het water van de Nijl spreken en zij zochten hierin de mystieke eenheid met God.
In onze tijd zien we dat nog in India, waar men de Heilige Ganges als Moeder aanbidt.

Bron:

-Gij, onschuldigen, weerloze kinderen van Amon-Ré schaamt u toch niet, gij draagt dat, waardoor Moeder Aarde u geschapen heeft. Zij baarde u en zij kent uw leven. Zij wil dat ge tot haar komt als in de eerste uren van uw geboorte, daarin bent ge één.(….) Ga in de Moeder en geef u aan haar over.’ De priesters gingen naakt te water en mediteerden daarna soms naakt, indien het de ontwikkeling van het mediumschap betrof. Ze gingen naakt tot Moeder Natuur en kwamen door hun reine meditatie tot het mystieke éénzijn. En voor deze zittingen beleefden zij dezelfde wetten, het contact met Gene Zijde.

Geestelijke Gaven p.50,51

-Ramakrishna vond de wateren heilig, weet hij en kreeg hij van dat leven te horen, dat hij eerst nu kan begrijpen. Ja, mijn broeders uit het Oosten, jullie gingen diep, jullie wisten, dat wij uit de wateren zijn geboren, dat de wateren moederschap bezitten voor al het leven van God. Wat weet het nuchtere Westen af van deze ruimte? Niets.

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 2 p 48,49
Citaten uit de boeken van Jozef Rulof